EKO-EXIT

Zestawy ekologiczne – apteczki

EKO-EXIT » Produkty » Zestawy ekologiczne – apteczki

Zestawy ekologiczne – apteczki zawierają wszystkie niezbędne składniki: sorbent, dyspergent, środki aplikacji i ochrony – do likwidacji wycieków cieczy ropopochodnych i innych substancji niebezpiecznych.

W zależności od przeznaczenia mogą być w małych pojemnikach np. na wyposażenie cystern (ADR), lub mobilne na wyposażenie hal produkcyjnych, warsztatów, magazynów czy składów paliw.

1. Zestaw EKO – ZE 1

Przeznaczony do wyposażenia hal produkcyjnych, magazynów, placów składowych;
więcej informacji

1. Zestaw EKO – ZE 1

2. Zestaw EKO – ZE 2

Przeznaczony do wyposażenia hal produkcyjnych, magazynów; służy do likwidacji rozlewisk
substancji ropopochodnych i innych.
...więcej informacji

2. Zestaw EKO – ZE 2

3. Zestaw EKO – ZE 3

Przeznaczony do wyposażenia hal produkcyjnych, magazynów; służy do
likwidacji rozlewisk substancji ropopochodnych i innych.
...więcej informacji

3. Zestaw EKO – ZE 3

4. Zestaw EKO – ZE 4

Przeznaczony do wyposażenia hal produkcyjnych, małych magazynów,
placów składowych;
służy do likwidacji rozlewisk substa...więcej informacji

4. Zestaw EKO – ZE 4

5. Zestaw EKO – ZE 5CH

Przeznaczony do wyposażenia hal produkcyjnych, magazynów, placów składowych;
więcej informacji

5. Zestaw EKO – ZE 5CH

6. Zestaw EKO – ZE 6 ADR

Przeznaczony do wyposażenia środków transportu przewożących substancje
niebezpieczne oraz do likwidacji niewielkich wyciek...więcej informacji

6. Zestaw EKO – ZE 6 ADR

7. Zestaw EKO – ZE 7 ADR

Przeznaczony do wyposażenia środków transportu przewożących substancje
niebezpieczne oraz do likwidacji niewielkich wyciek...więcej informacji

7. Zestaw EKO – ZE 7 ADR

© 2005-2024 EKO-EXIT