EKO-EXIT

Produkty

EKO-EXIT » Produkty

Prowadzimy sprzedaż środków i zestawów interwencyjnych przeznaczonych do usuwania plam olejowych, tłuszczowych, rozlewisk ropopochodnych, farb emulsyjnych oraz innych substancji niebezpiecznych z powierzchni utwardzonych np. kostki brukowej, betonu, PCV itd. Oferujemy również różnego rodzaju pojemniki przeznaczone do składowania różnych substancji, wanny ociekowe: z tworzywa i metalowe.

Lista wszystkich naszych produktów:

  • Zestawy ekologiczne- apteczki;
  • Dyspergenty;
  • Sorbenty;
  • Wanny ociekowe: z tworzywa, metalowe (malowane/ ocynkowane);
  • Pojemniki: pojemniki mobilne, beczki;
  • Akcesoria pomocne przy zachowaniu czystości, np: karnistry wyłapujące, kit uszczelniający;

Zestawy ekologiczne - apteczki

Zestawy ekologiczne - apteczki zawierają wszystkie niezbędne składniki: sorbent, dyspergent, środki aplikacji i ochrony - do likwidacji wycieków cieczy ropopochodnych i innych substancji niebezpiecznych. W zależności od przeznaczenia mogą być ...więcej informacji

Zestawy ekologiczne - apteczki

Dyspergenty

Dyspergenty są to płyny zawierające środki powierzchniowo czynne, które wnikają w zaolejone podłoże powodując oderwanie cząstek ropopochodnych i wypłynięcie ich na powierzchnię. Oferowane przez nas dyspergenty (zwane też potocznie zwilż...więcej informacji

Dyspergenty

Sorbenty

Sorbenty są to ciała stałe, rozdrobnione, których cząstki charakteryzują się dużą powierzchnią. Cechą charakterystyczną sorbentu jest jego chłonność. Oferowane przez nas sorbenty mają chłonność od 100% do 350%. W zależ...więcej informacji

Sorbenty

Magazynowanie

Produkty z tej grupy, pozwalają w sposób bezpieczny przechowywać i przenosić niebezpieczne substancje. Należą do nich pojemniki, wanny ociekowe z tworzywa i metalu....więcej informacji

Magazynowanie

Akcesoria

Dodatkowe wyposażenie magazynów w odpowiednie narzędzia, sprzęt oraz urządzenia, które zapewniają bezpieczną pracę. Służą do bezpiecznego przelewania i wyłapywania niebezpiecznych cieczy....więcej informacji

Akcesoria

© 2005-2024 EKO-EXIT