EKO-EXIT

Sorbenty

EKO-EXIT » Produkty » Sorbenty

Sorbenty są to ciała stałe, rozdrobnione, których cząstki charakteryzują się dużą powierzchnią. Cechą charakterystyczną sorbentu jest jego chłonność. Oferowane przez nas sorbenty mają chłonność od 100% do 350%. W zależności od przeznaczenia wyróżnić można sorbenty „sypkie” i tekstylne.

rodzaje sorbentów:

  • mineralny i naturalny- mają postać granulatu.
  • Sorbenty tekstylne- mają  postać zwartej powierzchni sorpcyjnej: rolki, arkusze, poduszki, węże itp.

Mineralne

Sorbenty mineralne zaliczają się do grupy sorbentów "sypkich". Sorbent w postaci małych granulek, które przenikają przez niedostępne szczeliny, chłoną ciesz z każdego podłoża. Sorbenty mineralne otrzymuje się z materiału skalnego poprzez ...więcej informacji

Mineralne

Naturalne

Sorbenty naturalne otrzymuje się min. z kory drzew odpowiednio rozdrobnionej i poddanej zabiegom nadającym im bardzo wysoko chłonność i trwałość....więcej informacji

Naturalne

Tekstylne

Sorbenty tekstylne działają jak chłonne maty. Rozłożone przy lub pod miejscem wycieku substancji niebezpiecznej, ropopochodnej, chłoną ją całą swoją powierzchnią. Są to włókniny polipropylenowe, lekkie, pływające po wodzie, charakteryzuj...więcej informacji

Tekstylne

© 2005-2024 EKO-EXIT