EKO-EXIT

Odbiór odpadów

EKO-EXIT » Usługi » Odbiór odpadów

Odbieramy i transportujemy odpady (w tym niebezpieczne) do miejsc utylizacji lub gromadzenia. Prowadzimy doradztwo w zakresie gromadzenia i odbioru odpadów. Wyposażamy w odpowiednie pojemniki. Podpisujemy umowy na stały odbiór odpadów niebezpiecznych. Wystawiamy karty odbioru odpadu.

Zezwolenia na podstawie, których odbieramy odpady

Nasze działalność prowadzona jest w oparciu jest o stosowne dokumenty wydane prze uprawnione urzędy, instytucje i firmy.

Numer w rejestrze BDO – 000085754

Zajmujemy się odbiorem między innymi:

  • odpadów zawierających azbest;
  • zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (np. : monitory, komputery, lodówki);
  • rtęci;
  • chemikaliów laboratoryjnych;
  • odczynników chemicznych;
  • tworzyw sztucznych (np. : folia);
  • odpadów farb i lakierów;
  • opakowań z papieru, tektury i folii;
  • zużytych sorbentów;
  • przeterminowanych produktów żywnościowych;

© 2005-2024 EKO-EXIT